ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԻՄՆԱԴԻՐ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

2016 թվականի ապրիլի 13-ին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի կողմից հաստատվել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրությունը:    
 

 

«ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 4-ի  N 1497-Ն որոշմամբ: 2016 մարտի 31-ի N 334 - Ն  որոշմամբ կենտրոնը վերանվանվեց ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի: